Gimnazjum Dla Dorosłych

no image Gimnazjum Dla Dorosłych to szkoła publiczna, do której uczęszczają dorośli. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Olsztyn, ulica K.r.małłków, nr 3, kod pocztowy 10113. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 51946013900000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 253 uczniów. 69 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 895272455, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 895274591.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja