Gimnazjum Nr 51

no image Gimnazjum Nr 51 to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Warszawa, ulica Jana Olbrachta, nr 48/56, kod pocztowy 1111. Gimnazjum prowadzi Miasto Na Prawach Powiatu. Szkoła dysponuje numerem Regon 01605671000000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 4, a na część etatu 14. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 102 uczniów. 48 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 228366418, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 228777567.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja