Gimnazjum Publiczne Im. Dzieci Zamojszczyzny W Skierbieszowie

no image Gimnazjum Publiczne Im. Dzieci Zamojszczyzny W Skierbieszowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Skierbieszów, ulica Zamojska, nr 8, kod pocztowy 22420. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 95107649000000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 14, a na część etatu 6. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 178 uczniów. 86 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 846213232, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 846213232.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja