no image "gm" Prywatne Zaoczne Gimnazjum Dla Dorosłych W Szczecinie to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczają dorośli. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Szczecin, ulica Rydla, nr 49, kod pocztowy 70783. Szkoła dysponuje numerem Regon 81116251600000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 0 uczniów. 0 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 914626459, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 914626459.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja