Niepubliczne Gimnazjum W Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

no image Niepubliczne Gimnazjum W Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Miechów, ulica Skorupki, nr 3, kod pocztowy 32200. Gimnazjum prowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego W Kielcach. Szkoła dysponuje numerem Regon 00051256201412. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 0 uczniów. 0 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 413831900, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 413831900.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja