Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju W Łowiczu

no image Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju W Łowiczu to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Łowicz, ulica Pijarska, nr 2, kod pocztowy 99400. Gimnazjum prowadzi Collegium Oo. Pijarów. Szkoła dysponuje numerem Regon 04002128700038. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 1, a na część etatu 32. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 168 uczniów. 76 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 468376610, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 468376610.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja