Publiczne Gimnazjum

no image Publiczne Gimnazjum to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Chojna, ulica Szkolna, nr 15, kod pocztowy 74500. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 81192385000000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 45, a na część etatu 6. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 469 uczniów. 241 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 914143955, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 914143450.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja