Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych W Białymstoku

no image Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych W Białymstoku to szkoła publiczna, do której uczęszczają dorośli. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Białystok, ulica Żabia, nr 5, kod pocztowy 15448. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 20003261400000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 44 uczniów. 13 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 856515855, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 856515855.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja