Publiczne Gimnazjum Im Rtm Witolda Pileckiego

no image Publiczne Gimnazjum Im Rtm Witolda Pileckiego to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Przemiarowo, nr 33, kod pocztowy 6100. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 13094949100000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 37 uczniów. 16 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 236910952, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 236910952.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja