Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Jerzmanowicach

no image Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Jerzmanowicach to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Jerzmanowice, nr 366, kod pocztowy 32048. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 35736455300000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 173 uczniów. 84 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 123890960, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 123890962.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja