Publiczne Gimnazjum Nr 21 Specjalne W Białymstoku

no image Publiczne Gimnazjum Nr 21 Specjalne W Białymstoku to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Białystok, ulica Rzemieślnicza, nr 16, kod pocztowy 15773. Gimnazjum prowadzi Miasto Na Prawach Powiatu. Szkoła dysponuje numerem Regon 05084057000000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 30 uczniów. 15 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 856530784, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 856530784.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja