Publiczne Gimnazjum Nr 4 W Puławach

no image Publiczne Gimnazjum Nr 4 W Puławach to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Puławy, ulica Kaniowczyków, nr 9, kod pocztowy 24100. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 43125322700000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 506 uczniów. 259 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 818864037, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 818864864.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja