Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

no image Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Chodkowo-Działki, ulica Wyszogrodzka, nr 3, kod pocztowy 9470. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 61104542600000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 17, a na część etatu 5. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 154 uczniów. 65 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 242607824, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 242607824.
Gimnazjum Im Ks Jana Twardowskiego W Chwiramie screen

Gimnazjum Im Ks Jana Twardowskiego W Chwiramie

Gimnazjum Im Ks Jana Twardowskiego W Chwiramie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież....
(c) 2015 - Gimnazja