Publiczne Gimnazjum W Kluczewsku

no image Publiczne Gimnazjum W Kluczewsku to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Kluczewsko, ulica Leśna, nr 1, kod pocztowy 29120. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 29108064800000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 5, a na część etatu 12. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 128 uczniów. 58 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 447814287, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 447814224.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja