Publiczne Gimnazjum W Korczewie

no image Publiczne Gimnazjum W Korczewie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Korczew, ulica Szkolna, nr 4, kod pocztowy 8108. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 71164533000000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 85 uczniów. 48 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 256313939, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 256312029.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja