Publiczne Gimnazjum W Mchawie

no image Publiczne Gimnazjum W Mchawie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Mchawa, nr 37, kod pocztowy 38606. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 37102888000000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 10, a na część etatu 3. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 101 uczniów. 53 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 134684497, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 134684497.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja