Publiczne Gimnazjum W Nasiegniewie

no image Publiczne Gimnazjum W Nasiegniewie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Nasiegniewo, ulica Nasiegniewo, nr 68, kod pocztowy 87811. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 34035128800000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 92 uczniów. 39 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 542550199, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 542550199.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja