Publiczne Gimnazjum W Ostrowie

no image Publiczne Gimnazjum W Ostrowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Ostrów, ulica -, nr 215, kod pocztowy 39103. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 69067550000000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 11, a na część etatu 12. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 135 uczniów. 66 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 177451144, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 177451144.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja