Publiczne Gimnazjum W Przyworach

no image Publiczne Gimnazjum W Przyworach to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Przywory, ulica Krapkowicka, nr 4, kod pocztowy 46050. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 00119375100000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 10, a na część etatu 9. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 102 uczniów. 42 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 774643346, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 774643346.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja