Publiczne Gimnazjum W Pustkowie-Osiedlu

no image Publiczne Gimnazjum W Pustkowie-Osiedlu to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Pustków, nr 34, kod pocztowy 39206. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 69067467500000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 127 uczniów. 69 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 146818811, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 146816092.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja