Publiczne Gimnazjum W Rogowie

no image Publiczne Gimnazjum W Rogowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Rogowo, nr 31, kod pocztowy 87515. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 91092203400000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 12, a na część etatu 10. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 197 uczniów. 92 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 542801665, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 542801665.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja