Publiczne Gimnazjum W Śniadowie

no image Publiczne Gimnazjum W Śniadowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Śniadowo, ulica Łomzyńska, nr 29, kod pocztowy 18411. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 45069569200000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 19, a na część etatu 1. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 172 uczniów. 85 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 864738399, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 864738399.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja