Publiczne Gimnazjum W Strzelcach

no image Publiczne Gimnazjum W Strzelcach to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Strzelce, ulica Szkolna, nr 3, kod pocztowy 99307. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 47223315800000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 12, a na część etatu 5. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 124 uczniów. 64 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 243566699, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 243566699.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja