Publiczne Gimnazjum W Turowie

no image Publiczne Gimnazjum W Turowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Turowo, ulica Turowo, nr 78, kod pocztowy 78400. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 33108392300000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 9, a na część etatu 6. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 96 uczniów. 42 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 943751372, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 943751372.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja