Publiczne Gimnazjum W Wójtowej

no image Publiczne Gimnazjum W Wójtowej to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Wójtowa, ulica -, nr 52, kod pocztowy 38305. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 49291019800000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 4, a na część etatu 7. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 33 uczniów. 19 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 134478149, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 134478149.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja