Publiczne Gimnazjum W Żabnicy

no image Publiczne Gimnazjum W Żabnicy to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Żabnica, ulica Szkolna, nr 6, kod pocztowy 34350. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 07232614500000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 3, a na część etatu 13. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 99 uczniów. 46 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 338641418, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 338641418.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja