Publiczne Gimnazjumim Im. Janusza Kusocińskiego W Przyłęku

no image Publiczne Gimnazjumim Im. Janusza Kusocińskiego W Przyłęku to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Przyłęk, ulica Fabryczna, nr 7, kod pocztowy 57256. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 89104814600000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 9, a na część etatu 12. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 116 uczniów. 59 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 748171593, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 748171593.
Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie screen

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest...
(c) 2015 - Gimnazja